Emergo Premodu knop

Prefab modulair woningconcept

Emergo is een industriële partner voor de grondgebonden seriematige woningbouw. We hebben een prefab modulair woningconcept ontwikkeld, dat optimaal aansluit op wensen en behoeften van deze markt. Dit concept is zowel voor nieuwbouw als voor vernieuwbouw. Bij vernieuwbouw worden bestaande woningen gesloopt tot het fundament, en op het bestaande fundament verschijnen nieuwe prefab woningen. Ons eerste eigen prefab woningconcept is ontwikkeld onder de naam Premodu.
 

Modulair bouwen

Modulair bouwen krijgt veel aandacht. Dat is begrijpelijk, want modulaire geprefabriceerde woningen beschikken over eigenschappen die aansluiten op de hedendaagse wensen in de Nederlandse woningbouw: versnellen van het bouwproces, minder handen op de bouw en overlastbeperking. 
 

Comfort voor bewoners en omwonenden

Naast de bouwtijdversnelling betekent prefabricage ook een forse reductie in transportbewegingen van en naar de bouwplaats. Dit is zeer gunstig voor (ver)nieuwbouw in drukke en bewoonde omgevingen: voor omwonenden betekent dit minder overlast, toekomstige bewoners kunnen sneller in hun nieuwbouwhuis en bij vernieuwbouw hebben de huidige bewoners slechts tien dagen alternatieve woonruimte nodig, voor ze in een compleet nieuwe woning op hun oude vertrouwde plekje zitten.
 

Emergo Prefab als bouwer?

We zijn uitdrukkelijk niet van plan om zelf bouwer te worden. Ons credo is: doe waar je goed in bent. Wij zijn goed in het ontwikkelen, produceren en monteren van prefab bouwcomponenten. Kijkend naar de ontwikkeling van ons bedrijf is het een logische stap dat we onze productportfolio zo uitbreiden dat we complete prefab woningen kunnen leveren.

Emergo is en blijft een industriële partner voor bouwers. We willen doen waar we goed in zijn en daarin vernieuwen en excelleren.

In het onderstaande overzicht laten we zien hoe wij de samenwerking met de ontwikkelaar en aannemer voor ons zien.

De samenwerking met Emergo bij het realiseren van een woningconcept van Emergo

 

Snel en betaalbaar

Door het kiezen van slimme ontwerpuitgangspunten is Premodu een zeer snel en betaalbaar woningconcept, voor zowel nieuwbouw als renovatie (vernieuwbouw). De korte bouwtijd reduceert bouwplaatskosten. Het snelle bouwproces biedt ook uitstekende mogelijkheden voor tijdelijke woningbouw. De woningen zijn namelijk demontabel en herplaatsbaar.

Het onderstaande overzicht geeft een beeld van het proces dat op de bouwlocatie plaatsvindt.

Het proces van hoe Emergo een prefab woning in vijf dagen realiseert.
Foto bovenaan pagina: Base Fotografie