Emergo Visie

Emergo Visie is een uitgave van Emergo die naast ons jaarverslag twee keer per jaar verschijnt. Hierin schrijven wij over ontwikkelingen in de markt en ons innovatieve bedrijf. Ook komen onze klanten, relaties en co-makers aan het woord. Wilt u een gedrukte versie van een uitgave ontvangen? Stuur dan een mail naar info@emergo.nl, met uw adresgegevens en het nummer(s) van de Emergo Visie die u wenst te ontvangen.