5 maart 2020 Leestijd: 4 minuten

Is prefab bouwen duurzaam?

Prefab-module-van-Emergo-Prefab

Prefab bouwen wint aan populariteit! De meeste werkzaamheden verschuiven van de bouwplaats naar de fabriek: een geconditioneerde ruimte waar er constant geproduceerd kan worden, onafhankelijk van de weersomstandigheden. Deze verschuiving naar de fabriek en het prefabriceren van woningen is gegroeid nu we ons meer bewust worden dat de CO2-uitstoot verminderd moet worden. Maar is deze snelle bouwmethode eigenlijk wel zo duurzaam?

Van traditionele bouw naar prefab houtsysteembouw

In Nederland was betonbouw en metselen de afgelopen decennia heel gewoon. Dit is vooral voortgekomen uit het feit dat we eenvoudig stenen konden maken: met klei uit de Nederlands rivieren en cement uit de Limburgse mergelgroeven. De traditionele bouw met beton was dan ook lange tijd de goedkoopste bouwmethode. Tegenwoordig is prefab houtsysteembouw echter in veel gevallen goedkoper. Door goed bedachte processen en georganiseerde logistiek is dat mogelijk geworden.
 
Het laatste jaar hebben we meer dan ooit gemerkt dat de bouwbranche de stap richting circulair bouwen aan het maken is. Houtsysteembouw is hiervoor ideaal omdat het een lichte, prefab bouwmethode is met veel circulaire eigenschappen.
  

De materialen van prefab bouwen

Wereldwijd is de productie van beton verantwoordelijk voor circa 5 procent van alle door menselijke activiteiten uitgestoten CO2. In tegenstelling tot beton is hout een natuurproduct dat tijdens de groei juist CO2 uit de lucht haalt. Met goed beheer van de bossen kan hout ook eindeloos worden geproduceerd.
  

Van Emergo Houtconstructies naar Emergo Prefab

Emergo Prefab heette tot 2017 nog Emergo Houtconstructies. Die naamswijziging hebben we niet doorgevoerd omdat we minder houten producten zijn gaan maken maar omdat we juist meer verschillende producten van hout willen gaan maken! Denk bijvoorbeeld aan houten gevels met steenstrips, prefab woon- en energiemodules en zelfs complete prefab houtsysteembouw woningen. Hout maakt overduidelijk deel uit van de biologische kringloop. Dat maakt het niet alleen een bouwmateriaal met een lange historie, maar vooral een met een toekomst!

Het Emergo Premodu woningconcept in Overasselt

Circulaire prefab woningconcepten 

We hebben een fraai en betaalbaar prefab woningconcept met een aantal van onze co-makers ontwikkeld. Dit concept is ontwikkeld om de vraag naar woningen voor kleinere huishoudens tegemoet te komen. Met het woningconcept worden alle elementen geprefabriceerd en kan een woning in 5 tot 10 dagen gerealiseerd worden. Naast deze korte bouwtijd, scheelt het veel verkeersbewegingen van en naar de bouwplaats en worden bouwplaats kosten gereduceerd. Zo zijn er minder vrachtauto’s op de weg en stoten we als prefab bouwers minder CO2 uit. De woning is zo ontwikkeld dat je het - mocht je dat op termijn willen - ultiem kunt recyclen door het op een andere plek een tweede leven te geven. Doordat de woning uit losse delen bestaat die in fabriek zijn klaargemaakt en op de bouwplaats in elkaar gezet worden, kunnen we het weer afbreken en op een andere plek eenvoudig weer opbouwen.
 

Ja. Prefab bouwen is duurzaam!

Het toepassen van prefab houtsysteembouw brengt veel voordelen met zich mee. Het is de toepassing van milieuvriendelijke materialen gecombineerd met modulair, prefab en demontabel bouwen waar nu veel vraag naar is. Het is maatschappelijk verantwoord bouwen. Met de concepten die we nu hebben ontwikkeld, die industrieel heel goed uit te voeren zijn en waar opdrachtgevers uit kunnen kiezen, kunnen we de productiekosten van prefab woningen optimaliseren. Ook dat is belangrijk, om wonen voor iedereen betaalbaar te houden.
 
Zodra aannemers, projectontwikkelaars en woningbouwverenigingen zien dat prefab houtsysteembouw de toekomst heeft, dragen zij bij aan het verduurzamen van de Nederlandse gebouwde omgeving.

Prefab wanden in de productiehal in Almelo

Waarom hout?

Hout wordt al vele eeuwen toegepast als grondstof voor gevelelementen en heeft zich door de eeuwen heen bewezen duurzaam en betrouwbaar te zijn. De NBvT heeft een overzicht gemaakt van hoe hout in alle stadia van de gebruikscyclus de beste keus is. Of het nu om duurzaamheid, milieubelasting of uitstraling gaat, hout heeft aanzienlijke voordelen ten opzichte van alle andere materialen die kunnen worden gebruikt. Klik op de foto om de digitale folder te lezen.
Waarom hout zo duurzaam is