Onze speerpunten

Emergo investeert doelgericht in business en productontwikkeling. Voor onze innovaties hebben we een routekaart ontwikkeld die we jaarlijks evalueren. Ons innovatieprogramma kent vier speerpunten.
 

Woning-envelop

De eigenschappen en kwaliteit van een woning worden in belangrijke mate bepaald door de gebouwschil, ofwel: woning-envelop. Emergo wil deze envelop als een compleet concept aanbieden. Zowel voor nieuwbouw als renovatie. Deze envelop zal in toenemende mate ook worden gebruikt voor het oogsten van zonne-energie. Onze ambitie is architecten en engineers optimale ontwerpvrijheid te geven voor het samenspel van bouwkundige en energie-technische voorzieningen enerzijds en de vorm en uitstraling van de woning anderzijds.

Engineers overleggen

 

Energieconcepten

Emergo wil zich ook ontwikkelen tot aanbieder van innovatieve energieconcepten voor de seriematige woningbouw die optimaal in de woning zijn geïntegreerd. De komende jaren zal er veel aandacht zijn voor herwinbare energiesystemen.

Ons doel is ervoor te waken dat onze oplossingen niet alleen de energiedoelen ondersteunen, maar ook bijdragen aan het woonklimaat, comfort, uitstraling, gebruiksvriendelijkheid en betaalbaarheid van de woning.

Navitect II prefab energiedak
Navitect II

 

Woonmodules

In de woningmarkt groeit de vraag naar flexibiliteit en mobiliteit. In die vraag voorzien is niet eenvoudig voor een gebouwde omgeving met een levenscyclus van 50 jaar. Geprefabriceerde modules die ruimte en functies aan bestaande woningen toevoegen, kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan de gevraagde flexibiliteit. Emergo wil zich verder ontwikkelen op deze markt en zowel de consument als de zakelijke markt met deze productgroep bedienen.

Woonmodules Renswoude
Woonmodules

 

Expertiseontwikkeling

Voor de groei en ontwikkeling van onze onderneming is innovatie van wezenlijk belang. Onze klanten kiezen in toenemende mate voor de rol van regisseur van de bouw. Daarmee neemt ook de technische kennis bij die aannemers af. Emergo wil zich ontwikkelen tot een leidende kennispartner voor zijn klanten en een team ontwikkelen met expertise op het gebied van architectuur, bouwkunde, werktuigbouw, energietechniek en industrieel ontwerp.

Overleg met collega's