24 mei 2017 Leestijd: 3 minuten

Emergo School of Industry

School of Industry les door Jesse Versluys

Wij dagen onze mensen uit zich te ontwikkelen en willen ze graag een inspirerende werkplek geven. Wij willen onze medewerkers naast de reguliere opleidingen een eigen, hoogwaardig en meerjarig trainingsprogramma bieden.

Industrialisatie heeft bij velen ten onrechte een machinale bijklank. Digitaal gestuurde machineparken zijn indrukwekkend. Maar het hart van de bouw, zijn toch echt de vakmensen die er werken. Als we fundamentele wijzigingen doorvoeren in de wijze waarop we woningen realiseren, dan heeft dat uiteraard ook invloed op de taken van de mensen die ze maken. Door de nieuwe industrialisatie ontstaan nieuwe beroepen met nieuwe competenties. De hoger opgeleide bouwprofessionals ontwerpen samen met partners complete modulaire woningen. De nieuwe vakman vervaardigt in moderne productiefaciliteiten met nieuwe technieken hoogwaardige complete prefab-gebouwmodules. Deze producten zijn bij Emergo veel meer dan getimmerde houtconstructies. Er worden bijvoorbeeld lijmtechnieken toegepast en installatietechnische componenten verwerkt. 

Het is essentieel dat elke medewerker niet alleen weet wat hij hoe moet doen, maar bovenal waarom!


Deze veranderingen betekenen dat onderwijsinstellingen hun opleidingsprogramma’s in hoog tempo moeten vernieuwen om de vakman van de toekomst op te leiden. Het bedrijfsleven voelt die urgentie: het beroepsonderwijs moet in beweging komen. Maar de bal alleen bij de opleider neerleggen, is niet reëel. We moeten elkaar opzoeken en samenwerken aan inhoudelijke, doelgerichte onderwijsvernieuwing.

Wij dagen onze mensen uit zich te ontwikkelen en willen ze graag een inspirerende werkplek geven. Onze ambities zijn daarbij hoog. Wij willen onze medewerkers naast de reguliere opleidingsmogelijkheden een eigen, hoogwaardig en meerjarig trainingsprogramma bieden. Wij geloven dat onze organisatie daarmee innoverend vermogen ontwikkelt. Het is essentieel dat elke medewerker niet alleen weet wat hij hoe moet doen, maar bovenal waarom! 

Emergo heeft een werknemerspopulatie die graag jarenlang voor de onderneming werkzaam is. Maar we willen deze loyaliteit en professionaliteit verder uitbouwen. De komende jaren gaan we de kennis en expertise in onze organisatie doelbewust beschikbaar maken voor de hele organisatie. We gaan de Emergo School of Industry vormgeven. Bij voorkeur samen met kennispartners, want ook als het om scholing gaat, is co-creatie het sleutelwoord.

Laat dromers, onderzoekers en doeners uit verschillende disciplines samenwerken met een gemeenschappelijke visie.

Elke sector en elk bedrijf kent vernieuwers, mensen die voorop lopen en altijd bezig zijn met de vraag: kan dit niet anders, kan dit niet beter? Bij hen worden vaak de vernieuwende ideeën geboren. Wil je goede ideeën omzetten in bruikbare innovaties, dan heeft je hele organisatie innoverend vermogen nodig; dromers, onderzoekers en doeners uit verschillende disciplines die samenwerken met een gemeenschappelijke visie.

Bij Emergo werken op kantoor niet slechts bouwkundigen, maar is er volop perspectief voor werktuigbouwkundigen, elektrotechnici en industrieel ontwerpers. Ook op de werkvloer wordt het spectrum van werkzaamheden steeds breder. Onze productiemedewerkers doen veel meer dan timmeren. Onze ambitie is om onze mensen optimaal te bekwamen voor het modulair bouwen. We werken graag samen met kennispartners en onderwijsinstellingen en tegelijkertijd ontwikkelen we eigen opleidingsprogramma’s in onze Emergo School of Industry.  

Wij ervaren in de sector meer dan ooit een motivatie om vooruitgang te boeken. Daarvoor hebben we professionals nodig, meer dan er momenteel beschikbaar zijn. De vernieuwingszin maakt onze branche ook opnieuw aantrekkelijk voor nieuwe krachten. 
Als we bewust investeren in de kennis en het vakmanschap van onze huidige en nieuwe professionals, kunnen we de komende jaren meters maken! Zodat Nederlanders ook in de toekomst plezierig kunnen blijven wonen.

 

Emergo visie nummer 2

Dit artikel komt uit ons eigen blad Emergo visie. Klik op de link om te lezen.

Nr. 2 - mei 2017