Hendrik-Jan Weggeman 14 november 2019 Leestijd: 4 minuten

Hendrik Jan Weggeman over Modulair bouwen

modulaire-auto van Volkswagen

Modulair bouwen krijgt veel aandacht. Dat is begrijpelijk, want modulaire geprefabriceerde woningen beschikken over eigenschappen die aansluiten op de hedendaagse wensen in de Nederlandse woningbouw: versnellen van het bouwproces, minder handen op de bouw en overlastbeperking. Modulair bouwen staat daarom op de innovatie roadmap van Emergo, oorspronkelijk gepland voor 2020. Aangespoord door vragen van onze klanten hebben we deze ontwikkeling echter versneld.

Het overgrote deel van de huidige aanbieders van modulaire woningen maakt relatief grote kubische modules die geschakeld of gestapeld kunnen worden. Voor gestapelde woningbouw van één- of tweepersoonswoningen is dit een prima bruikbare oplossingsrichting.
 
Emergo is een industriële partner voor de grondgebonden seriematige woningbouw. Onze ambitie is een prefab modulair woningconcept te ontwikkelen, dat optimaal aansluit op wensen en behoeften van deze markt. We denken daarbij zowel aan nieuwbouw als aan vernieuwbouw, waarbij bestaande woningen worden gesloopt tot het fundament, en op het bestaande fundament nieuwe prefab woningen verschijnen.
 

Het Premodu woningconcept in ontwikkeling
Het Premodu-woningconcept in ontwikkeling

Onze ambitie is een fraai en betaalbaar prefab woningconcept voor onze klanten te ontwikkelen. We zijn uitdrukkelijk niet van plan om zelf bouwer te worden. Ons credo is: doe waar je goed in bent. Wij zijn goed in het ontwikkelen, produceren en monteren van prefab bouwcomponenten. Kijkend naar de ontwikkeling van ons bedrijf is het een logische stap dat we ons productportfolio zo uitbreiden dat we complete prefab woningen kunnen leveren.

Emergo is en blijft een industriële partner voor bouwers. We willen doen waar we goed in zijn en daarin vernieuwen en excelleren

De woningbouw en de automobielindustrie

Rondom ons zwelt de roep om betaalbare woningen en woningrenovaties aan; de Nederlandse woningbouw zou door innovatie, industrialisatie en schaalvergroting 10 tot 40% goedkoper moeten worden. Vaak wordt er gewezen op de automobielindustrie met hun slimme platforms en robotisering. Als je wat grondiger naar de automobielindustrie kijkt, moet je concluderen dat nagenoeg elke vergelijking met de woningbouw mank gaat. De gewenste jaarlijkse omzet van 75.000 nieuwbouwwoningen is gelijk aan 3,5% van de jaaromzet van slechts één autobouwer: Volkswagen. Dit is een immens verschil in schaalgrootte. Volkswagen hoeft geen rekening te houden met de inpassing van hun producten in de lokale omgeving maar bouwers moeten daar per woning aandacht aan besteden.
 
Kunnen we dan niets leren van andere branches? Zeker wel! Het volkswagen-concern krijgt het voor elkaar om met behulp van één platformontwerp jaarlijks 5 miljoen auto’s voor de wereldmarkt te produceren. Dat betekent dat het platform, de modellen met hun variaties en opties uiterst goed zijn doordacht.
 
Onze ervaring is dat we voor onze bijdrage aan elk bouwproject (prefab daken, dakkapellen, zonne-energie, etc) opnieuw een intensieve engineeringsinspanning moeten leveren. De concepten in de woningbouw zijn nog niet integraal doordacht. Dat kan beter! Onze ambitie is de komende tijd te investeren in een integraal doordacht concept, dat we vervolgens stapsgewijs operationaliseren.

De seriematige woningbouw opnieuw versimpelen tot eenheidsworsten is killing

De woningbouw in Nederland heeft in het verleden de woningbouwproductie opgevoerd door standaardisatie en schaalvergroting. Dat resulteerde in te veel van hetzelfde. We zien het als onze uitdaging om een prefab modulair woningconcept te ontwikkelen:  

  • met een gedefinieerd aantal afmetingen en woonplattegronden
  • voor kleine éénpersoonshuishoudens tot middenklasse eengezinswoningen
  • dat voldoet aan PMC-standaard van Netwerk Conceptueel Bouwen
  • dat per ontwikkelaar/bouwer customizable is
  • dat esthetische vrijheidsgraden biedt aan de vormgever
  • en waarin circulaire principes worden toegepast

 

Modularer Querbaukasten

Terug naar Volkswagen. Deze autobouwer uit Duitsland heeft in de zoektocht naar optimalisaties het MQB-platform ontwikkeld: één basis waarop heel veel modellen kunnen worden gebouwd.
 
Daarbij hebben alle modellen dezelfde voorasplaatsing, pedaalkast en positionering van de motor, terwijl de motoren zelf, de wielbasis, de spoorbreedte en afmetingen kunnen variëren. Dit uniforme deel van het platform bevat de duurste delen van een auto, zowel waar het ontwikkelingskosten als de productie betreft.
 

Het MQB-platform van Volkswagen
 
Emergo volgt eenzelfde strategie: uniformeer de meeste complexe en kosten-intensieve onderdelen en bied ruimte voor variatie met de andere componenten. Elke woning uit ons prefab modulaire woningconcept bevat daarom altijd een all-in module die constructieve, installatietechnische en woonfuncties verenigt. Deze module vormt de basis van de prefab woning en gaat als stekkerklaar component naar de bouwplaats.
 

Emergo-Premodu-woningconcept all in module van Premodu
De all-in module van Premodu
Het Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB) heeft waardevol werk verzet om in een breed samenwerkingsverband de Nederlandse woonbehoefte te definiëren. Dit heeft geresulteerd in “de Woonstandaard – handleiding voor ordening vraag en aanbod” een zeer bruikbare leidraad voor het uitwerken van ons concept.
Folder Netwerk Conceptueel Bouwen

Emergo visie nummer 10

Dit artikel komt uit ons eigen blad Emergo visie. Klik op de link om te lezen.

Nr. 10 - juli 2019