Koos Wessels Hendrik-Jan Weggeman 8 september 2017 Leestijd: 2 minuten

Economische groei én schone energie

Onze economie groeit, daar zijn we blij mee! Het geeft ons positieve energie. Er zit ook keerzijde aan deze ontwikkeling.

De afgelopen twee decennia is de uitstoot van broeikasgassen in Nederland gedaald. Maar het CBS moest begin september melden dat de uitstoot van broeikasgassen in 2016 voor het tweede jaar op rij weer is gestegen. Daarmee gaat de eerder bereikte CO2-reductie helaas gedeeltelijk weer teloor. Oorzaak van de toegenomen uitstoot is een hogere productie van de industrie en meer energieverbruik in huizen en kantoren.
 
Er is werk aan de winkel om deze trend om te buigen. De kunst is om groei in de nabije toekomst te koppelen aan de transitie naar een duurzame economie en duurzaam energieverbruik. Daar maken we bij Emergo werk van! Onlangs richtten we een nieuw bedrijfsonderdeel op: Emergo Energiesystemen BV.

Economische groei: kans én plicht om in te zetten op duurzaamheid

Nu het goed gaat met de economie behoren we extra ons best te doen om een bijdrage te leveren aan de wereldwijde klimaatuitdaging. Nu hebben we immers meer middelen om te innoveren dan tijdens de zware jaren die achter ons liggen.

Gelukkig zien wij om ons heen veel goede initiatieven die de komende jaren voor substantieel meer duurzame energie in Nederland gaan zorgen. De Nederlandse overheid verstrekte dit voorjaar bijna zes miljard euro subsidie aan ruim 4.500 projecten die energie opwekken uit zon, wind, water, geothermie of biomassa.
 
Emergo Energiesystemen wil samen met partners in de bouw, de industrie en experts concrete stappen zetten. De gebouwschil is dé plek om duurzame energie te oogsten, daarom werken we aan systemen die zowel zonnewarmte absorberen als elektriciteit opwekken uit gevels en daken. Emergo Energiesystemen richt zich ook op een goede toepassing van de opgewekte energie in de woning.
 
De komende jaren gaan we deze duurzame technologie op effi ciënteen fraaie wijze integreren in onze prefab daken en gevels, zodat ze bijdragen aan een aangenaam leefklimaat en optimaal wooncomfort.
 

Koos Wessels en Hendrik-Jan Weggeman in de fabriek bij Emergo