21 mei 2017 Leestijd: 3 minuten

Bouwbedrijven en onderwijs moeten samen optrekken

Werken in de bouwwereld en de aanverwante timmerindustrie verandert in hoog tempo door industrialisatie, automatisering en digitalisering. Bouwberoepen worden opnieuw uitgevonden, jonge talenten bedenken nieuwe, duurzame bouwconcepten. Ervaren krachten krijgen bijscholing zodat zij mee kunnen in de nieuwe tijd.

“De ontwikkelingen gaan snel”, zegt Gerard Bouwman, technisch opleidingsadviseur bij het Scholingsfonds voor de Timmerindustrie (SSWT): “Bouwbedrijven en onderwijs moeten samen optrekken en meer contact met elkaar zoeken.”

De traditionele timmerman op de bouwplaats verdwijnt

 
In de bouwsector zijn ondernemingen veel innovatiever dan scholen, maar tegelijkertijd hebben bouwbedrijven het onderwijs hard nodig om de professionals van de toekomst op te leiden. Bouwman: “De traditionele timmerman op de bouwplaats verdwijnt. Steeds meer bouwdelen worden geprefabriceerd op moderne productielocaties. Zo is ruim 90 procent van alle daken die in Nederland worden geplaatst een prefab-product. Dit zijn innovatieve en complete daken waarin bijvoorbeeld de zonnepanelen zijn geïntegreerd. Prefab is een groeiende markt waarin ook de behoefte aan adequaat opgeleide vakmensen stijgt.”
 

Maar de bouw blijft gelukkig altijd een schoolvoorbeeld van vakmanschap: al die automatische processen worden immers aangestuurd door mensen met een hart voor de bouw.

Productie personeel Emergo prefab aan het afwerken van een element


Beter samenwerken

Kennisuitwisseling is cruciaal, volgens Bouwman. “Emergo is een schoolvoorbeeld van een vooruitstrevend en innovatief bedrijf. En heeft op het gebied van daken een schat aan kennis en ervaring. Door als bedrijf die kennis te delen met het onderwijs draag je bij aan het opleiden van de professionals van de toekomst. Dat betekent bijvoorbeeld stageplaatsen aanbieden en studenten uitnodigen voor bedrijfsbezoeken. En het onderwijs moet dan natuurlijk wel dergelijke kansen pakken en daadwerkelijk de bedrijven in gaan. Zo leer je van elkaar en zie je vanuit verschillende perspectieven wat de actuele ontwikkelingen zijn. Het bedrijfsleven en het onderwijs kunnen hierin nog beter samenwerken dan ze nu doen.”
 

Industrialisatie van de bouw vraagt om professionals in de sector die levenslang ontwikkelen.

Een leven lang ontwikkelen

Duurzaamheid is voor Bouwman één van de belangrijkste trends van nu. “Energieneutraal bouwen wordt steeds belangrijker, denk aan een streven als ‘Nul op de meter’. Deze ontwikkelingen zorgen voor innovatie in de constructie en het materiaalgebruik bij prefab-daken. Zowel de assemblagemedewerker in de fabriek als de montagemedewerker op de bouw, moeten meegroeien met deze ontwikkelingen.” Een ontwikkeling die de adviseur van het scholingsfonds hieraan verbindt, is die van levenslang ontwikkelen. In zijn ogen zeker zo belangrijk als duurzaamheid. Professionals die ook in de toekomst een rol willen blijven spelen in de bouw moeten de schoolbanken blijven opzoeken. En daar zit geen vrijblijvendheid in. “Industrialisatie van de bouw vraagt om professionals in de sector die levenslang ontwikkelen. Doe je dat niet dan sta je straks dus gewoon aan de kant. En veel sneller dan mensen nu denken”, zegt Bouwman. “Maar de bouw blijft gelukkig altijd een schoolvoorbeeld van vakmanschap: al die automatische processen worden immers aangestuurd door mensen met een hart voor de bouw.”
 

Overleggend productie personeel van Emergo Prefab