Koos Wessels 10 september 2018 Leestijd: 4 minuten

Project in Vizier: Kampen

Emergo Navitect II woning in Kampen

Geslaagde productlancering voor Navitect II in Kampen. Bijna middenin Kampen, aan de Schokkerstraat in de wijk Brunnepe, heeft Slokker Innovate in samenwerking met Emergo twaalf sociale nieuwbouwwoningen gerealiseerd.

In meerdere opzichten een vooruitstrevend project; voor opdrachtgever Delta Wonen de eerste ervaring met industrieel bouwen op een zogenoemde inbreilocatie, en voor Emergo de lancering voor de toepassing van het energiedak Navitect II in de praktijk. Een gesprek met Marc Hoornstra, directeur Slokker Innovate uit Zeewolde en Koos Wessels, directeur Emergo.

 

Industrieel bouwconcept

“Delta Wonen wilde met een snelle bouwtijd de overlast in de buurt zoveel mogelijk beperken. Naast de prijsvorming was het industriële bouwconcept van Slokker Innovate doorslaggevend”, begint Marc Hoornstra zijn verhaal. “De wijk Brunnepe is een echte volkswijk. Naast onze visie op het bouwplan was ook de wijze waarop we met de mensen zouden communiceren onderdeel van de bouwopdracht. We zijn met een wijkverbinder om tafel gaan zitten en hebben uitgelegd hoe alles zou gaan verlopen, welke machines er ingezet zouden worden, welk vrachtverkeer de elementen zou aanleveren en hoeveel overlast er mee gemoeid zou zijn. We moesten het proces zo gecontroleerd mogelijk uitvoeren en dat is gelukkig buitengewoon goed verlopen”, blikt Hoornstra terug.

Emergo Navitect II energiedak
Emergo Kampen


Koos Wessels en Marc Hoornstra
Koos Wessels en Marc Hoornstra

 

Direct na sloop start assemblage nieuwe woningen

Al tijdens de sloop van de oude duplexwoningen in de Schokkerstraat werden de bouwelementen voor het nieuwbouwproject in de fabrieken in Stadskanaal en Zeewolde geproduceerd. Dit resulteerde erin dat direct na de sloop begin mei gestart kon worden met het heiwerk voor de nieuwe woningen. Vooral de eerste maand, waarin alle onderdelen voor de bouw werden geleverd en geassembleerd, bracht voor de bewoners overlast met zich mee. Omdat alle onderdelen vooraf al in de fabriek waren gemaakt, duurde de uiteindelijke bouwtijd goed drie maanden. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld traditionele bouw, waarbij pas ná de sloop kan worden gestart met de bouw van alle onderdelen en de overlast daarmee aanmerkelijk langer duurt. “Verdere industrialisatie maakt het in de toekomst mogelijk om de bouwtijd nog verder te verkorten”, aldus Wessels.

 

Duurzaamheidsslag

“In dit project heeft Delta Wonen er tegelijkertijd voor gekozen een duurzaamheidsslag te maken. De voormalige beneden- en bovenwoningen dateerden zo ongeveer uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. Met renovatie zou dat bij deze woningen niet zijn gelukt. Daarom is gekozen voor sloop en aansluitend de bouw van twaalf eengezinswoningen, waarbij voor de duurzaamheid in het dak PV-panelen zijn geïntegreerd”, legt Hoornstra uit. Vanuit de welstand was er wel de opdracht dat de uitstraling van het nieuwe project moest aansluiten op de rest van de wijk. Deze verbinding is gerealiseerd door verschillende kleuren in het metselwerk toe te passen, de gevels te laten verspringen en bij sommige woningen een kapverhoging toe te passen.

project Kampen met Navitect II energiedak
Emergo Kampen

 

Co-makers

Emergo en Slokker Innovate zijn al jaren co-maker van elkaar. “Het gedachtengoed van Slokker Innovate sluit naadloos aan bij de werkwijze van Emergo”, vult Koos Wessels aan. “In dit project is gekozen voor PV-panelen geïntegreerd in het dak. Na de testperiode op de modelwoning is dit het eerste afgeronde project waarbij het energiedak Navitect II in de praktijk is uitgevoerd. De reacties van zowel de architect als ook de opdrachtgever zijn zeer positief.
Bij de keuze van een dak met PV-panelen spelen de financiën een grote rol. De combinatie van duurzaamheid en architectonische uitstraling was bij dit project doorslaggevend. De balans tussen duurzaamheid, kosten en esthetica zal naar wij verwachten in de toekomst steeds opnieuw gevonden moeten worden”, stelt Wessels.

 

Industriële gedachte optimaliseren

“In onze samenwerking staan we nu voor de opdracht om de industriële gedachte van Slokker Innovate en Emergo verder te optimaliseren”, stelt Marc Hoornstra. “Het voordeel van onze samenwerking is dat we elkaars werkwijze kennen, waardoor we de details goed op elkaar kunnen afstemmen. Het concept 0-op-de-meter-woningen heeft de toekomst. We verwachten dat we met dit pilotproject een mooi voorbeeld hebben gegeven hoe je een binnenstedelijk project in een relatief korte tijd kunt realiseren. We zien nu al dat er op stedenbouwkundig niveau wordt gekeken hoe je de zon zo optimaal mogelijk op de PV-panelen kunt krijgen. Een volgende stap is dan ook het realiseren van daken die volledig zijn opgebouwd met het energiedak Navitect II”, vult Koos Wessels tot besluit aan.

 

 
 

Emergo visie nummer 7

Dit artikel komt uit ons eigen blad Emergo visie. Klik op de link om te lezen.

Nr. 7 - september 2018