Hendrik-Jan Weggeman 30 mei 2016 Leestijd: 2 minuten

Duurzame energie

De Nederlandse energiedoelen voor 2020 en het klimaatakkoord van Parijs voor 2050 zijn ambitieus. Emergo Prefab gaat deze positieve uitdaging graag aan. Emergo Energiesystemen wil een belangrijke rol spelen in het creëren van duurzame industriële energieoplossingen voor de woningbouw.

De gebouwde omgeving - die voor maar liefst 40 procent van de CO2-uitstoot zorgt - moet in 2050 energie-neutraal zijn. Dit geeft de bouw een enorm positieve uitdaging. Maar we moeten vaart maken, willen we deze doelen realiseren. Het is dus cruciaal om woningen in een snel tempo te verduurzamen. Emergo Energiesystemen wil een belangrijke rol spelen in het creëren van duurzame industriële energieoplossingen voor de woningbouw.
 

Duurzame energie uit de gebouwschil

Nu het goed gaat met de economie behoren we extra ons best te doen om een bijdrage te leveren aan de wereldwijde klimaatuitdaging. Nu hebben we immers meer middelen om te innoveren dan tijdens de zware jaren die achter ons liggen. Emergo Energiesystemen wil samen met partners in de bouw, de industrie en experts concrete stappen zetten. De gebouwschil is dé plek om duurzame energie te oogsten, daarom werken we aan systemen die zowel zonnewarmte absorberen als elektriciteit opwekken uit gevels en daken. Emergo Energiesystemen richt zich ook op een goede toepassing van de opgewekte energie in de woning. De komende jaren gaan we deze duurzame technologie op efficiënte en fraaie wijze integreren in onze prefab daken en gevels, zodat ze bijdragen aan een aangenaam leefklimaat en optimaal wooncomfort.
 

“Emergo Energiesystemen wil samen met partners in de bouw, de industrie en experts concrete stappen zetten.”

 

Systeemintegrator met visie

Door strenge duurzaamheidseisen zijn de Nederlandse huizen in de afgelopen jaren uitgerust met geavanceerde installaties. Toch zijn er nog vaak klachten over het binnenklimaat. Bewoners krijgen hun huizen met die dure installaties niet behaaglijk. Dat komt niet door de kwaliteit van de diverse onderdelen, maar omdat deze vaak niet goed op elkaar zijn afgestemd, ingeregeld of geïntegreerd. Emergo Energiesystemen gaat die systemen en nieuwe technieken optimaal integreren. Wij zien ons als een systeemintegrator met een uitgesproken visie: onze oplossingen moeten niet alleen energiezuinig of -neutraal zijn, maar ook leiden tot woningen waarin je plezierig kunt wonen. In een huis wordt geleefd, daar moet je vrij zijn om bijvoorbeeld een raam open te zetten. En als je thuis komt, wil je niet tegen een zwarte gevel en dito dak aankijken. Onze duurzame energieoplossingen moeten dus ook bijdragen aan een mooie uitstraling van de woning. Bij het uitwerken van onze energiesystemen staan leefbaarheid en esthetiek centraal.