17 mei 2017 Leestijd: 2 minuten

In één keer goed!

Emergo Prefab renoveert prefab dak

Over kwaliteitskosten circuleren in de bouw verschillende grootheden. Iedereen herkent een kostenpercentage van meer dan 10%. Hiervan is meer dan de helft faalkosten en het overige deel bestaat uit preventie- en controlekosten.

Faalkosten komen bijna altijd pas op de bouwplaats aan het licht. De plek waar de fouten verschijnen, is echter niet per definitie de plek waar de fouten zijn gemaakt. Uit onze faalkostenrapportages tekent zich een duidelijk patroon af: een belangrijk deel van de faalkosten wordt op kantoor veroorzaakt in de voorbereiding van het werk, niet bij productie en montage. Onderstaande diagrammen tonen de geregistreerde faalkosten van Emergo over de jaren 2012 - 2016.

De faalkosten in de periode 2012 tot 2016

 

Eigen onderzoek

Er zijn tal van verontschuldigingen voor het maken van fouten: het project is erg complex, tijdsdruk, de klant maakt er een potje van... Aanleiding voor ons om de oorzaak van faalkosten in de werkvoorbereiding nader te onderzoeken. Een lastig project is geen verontschuldiging voor het maken van fouten.

De uitkomsten waren interessant en leerzaam: Tijdsdruk, een complex ontwerp of een haperend proces bij onze afnemer zijn geen oorzaak van onze fouten. Alles valt of staat met onze eigen procesbeheersing en onze ambitie om perfect werk te leveren.


We zagen complexe projecten, goed gedubbelcheckt met lage faalkosten. Daarentegen waren er ook heel eenvoudige projecten, zonder tijdsdruk voorbereid, met storende fouten en helaas een lage interne tevredenheidsscore. Oorzaak: geen collegiale toets en zelfoverschatting. Ervaring bleek ook geen garantie voor foutloos werk. De motivatie om alles in één keer goed te doen, is minstens zo belangrijk!

 

Constante aandacht loont

In de ruim vijf jaar dat we nu bewust aandacht besteden aan faalkosten zijn deze drastisch gereduceerd. Gaat nu alles vanzelf goed? Zeker niet! Procesbeheersing is mensenwerk en heeft continu zorg en aandacht nodig. We merken dat er in ons team een gezonde intolerantie groeit tegen onnodige fouten en een positieve grondhouding om fouten te voorkomen. Ons credo nu en in de toekomst is niet voor niets: In één keer goed!

Emergo visie nummer 2

Dit artikel komt uit ons eigen blad Emergo visie. Klik op de link om te lezen.

Nr. 2 - mei 2017