3 maart 2023 Leestijd: 4 minuten

Voor- en nadelen van prefab bouwen

Prefab bouwcomponenten zijn steeds populairder geworden in de afgelopen jaren. Prefab houtsysteembouw daken zijn al enkele jaren de standaard in Nederland. Prefab casco's van beton, kalkzandsteen of houtsysteembouw zijn ook in opkomst. Steeds meer bouwers en producenten zijn begonnen met het ontwikkelen van volledig geprefabriceerde woningen. Ontdek hier de voor- en nadelen van prefab bouwen.

In Nederland worden de prefab bouwcomponenten dusdanig ontworpen, dat deze veelal direct de constructieve schil, die isolatie en steeds vaker ook de uiteindelijke binnen- en buitenafwerking bevatten, vanuit de fabriek. Prefab gevels voorzien van buitenkozijnen en gevelbekleding (sidings, steenstrips) is hiervan een voorbeeld.

Prefab is een afkorting van “prefabricage”, een woord dat overgekomen is uit de Engelse taal. “Prefabrication” betekent het maken van onderdelen in een fabriek, die snel samengevoegd kunnen worden tot een product of gebouw. Dit kunnen allerlei producten zijn, maar het woord wordt vooral gebruikt voor het vooraf produceren of zover mogelijk voorbereiden van gebouwonderdelen. Dit zorgt ervoor dat de onderdelen op de bouwplaats snel geassembleerd of geplaatst kunnen worden. Dit in tegenstelling tot traditionele bouwmethoden, waarbij alle bouwelementen ter plaatse op de bouwplaats – “in het werk”- worden gemaakt en geplaatst.

 

Belangrijke voordelen van prefab bouwen zijn:

 

 1. Snellere bouwtijd
  Doordat de allermeeste werkzaamheden vooraf in de fabriek gebeuren, wordt de woning in heel korte tijd op de bouwplaats gebouwd. Dit betekent een snellere oplevering, minder overlast voor omwonenden, en in veel gevallen ook lagere kosten.
 2. Consistente kwaliteit
  De woning wordt onder geconditioneerde omstandigheden - overdekt, met een constante temperatuur, met alle gereedschappen en materialen bij de hand – geproduceerd. Hierdoor is de kwaliteit hoger en constanter, en kan de kwaliteit ook eenvoudig gecontroleerd worden.
 3. Duurzamer materiaalgebruik
  In prefab bouwcomponenten kunnen eenvoudig duurzame materialen toegepast worden. Daarnaast leidt prefab bouwen tot minder bouwafval en minder verspilling. Wist je dat tussen de 10% en 30% van alle bouwmaterialen die naar een bouwplaats worden vervoerd, verspild worden doordat ze kwijtraken of beschadigen (Letcher & Vallero, 2011)? Door prefab bouwen neemt de hoeveelheid losse bouwmaterialen op de bouw enorm af.
 4. Stikstofarm bouwen
  In Nederland hebben we te maken met een enorme uitdaging op het gebied van stikstofemissies, vooral nabij de Natura-2000 gebieden. Door de korte bouwtijd en het efficiënte transport zijn het aantal busjes en vrachtwagens dat per woning nodig is, veel lager dan bij traditionele bouw. Hierdoor zijn de stikstofemissies ook veel lager. Daarom biedt prefab bouwen een goede mogelijkheid voor stikstofarm bouwen.
 5. Lagere kosten
  Door goede voorbereiding zijn er bij prefab bouwen fors minder faalkosten dan bij traditionele bouw. Daarnaast kan standaardisatie zorgen voor een efficiënter proces, en minder arbeidskosten. Ook zijn de bouwplaatskosten lager door de korte bouwtijd.

 

Nadelen van prefab bouwen kunnen zijn:

 

 1. Minder flexibiliteit en ontwerpvrijheid
  Door de prefab componenten en hun onderlinge koppelingen kan prefab bouwen de ontwerpvrijheid en de flexibiliteit in het ontwerp hinderen. Door het kiezen van slimme ontwerpuitgangspunten hoeft dit echter helemaal geen hinder te zijn! Ook met prefab bouw zijn prachtige, unieke woningontwerpen mogelijk, voor inpassing in elk straatbeeld of beeldkwaliteitsplan.
 2. Hogere transportkosten
  Doordat prefab onderdelen soms behoorlijk groot kunnen zijn, kunnen de transportkosten hoger zijn dan bij traditionele bouw, zeker als er speciaal transport nodig is. In veel gevallen weegt dit echter ruimschoots op tegen de lagere bouwplaatskosten en snellere bouwtijd.
 3. Aanpassingen naderhand zijn lastiger
  Doordat onderdelen vooraf in de fabriek gemaakt worden, is het vaak lastig om achteraf – op de bouw of na oplevering – nog aanpassingen te doen. Duidelijke afspraken te maken over wanneer welke wijzigingen nog mogelijk zijn, en goede instructies te geven op welke manier onderdelen achteraf aangepast of aangevuld kunnen worden, zorgen ervoor dat woningeigenaren voldoende mogelijkheden hebben.
 4. Langere voorbereidingstijd nodig
  Omdat de producten eerder gemaakt worden, moeten materialen ook eerder besteld worden dan bij traditionele bouw. Ook worden de prefab onderdelen vaak compleet in 3D uitgewerkt. Dit kan zorgen voor een langere voorbereidingstijd. De voordelen daarvan zijn daarentegen dat er een korte bouwtijd is, en lagere faalkosten.

 

Wil je meer weten over onze prefab bouwcomponenten, of een complete prefab woning? Neem dan contact met ons op!