5 februari 2024 Leestijd: 3 minuten

Compacte houten appartementen voor de allergrootste doelgroep in Nederland

In navolging van de modulaire grondgebonden woningen levert Emergo nu ook complete modulaire houten appartementen. Bijna 40% van de huishoudens in Nederland zijn eenpersoonshuishoudens. Daarom biedt Emergo betaalbare appartementen voor deze doelgroep, tot ca. 50 m2 gebruiksoppervlak.

Deze appartementen kunnen tot drie woonlagen gestapeld worden, waardoor op een kleine footprint een groot aantal wooneenheden gerealiseerd kunnen worden. De lichtgewicht appartementen kunnen zelfs bovenop bestaande woongebouwen gerealiseerd worden: een ideale oplossing in dichtbewoonde gebieden.

 

Bouwen voor de grootste doelgroep in Nederland

Ruim meer dan een derde van de acht miljoen huishoudens in Nederland betreft eenpersoonshuishoudens. Gemiddeld wonen er twee mensen in een Nederlands huishouden, vergeleken met 60 jaar geleden was dat nog drieënhalf mensen per huishouden. De hedendaagse behoefte aan woonruimte is dus anders dan de behoefte die er in de afgelopen decennia is geweest, en waar voor gebouwd is. Dit terwijl de gemiddelde oppervlakte per woning in de afgelopen tien jaar stabiel is gebleven op ca. 120 m2 per woning. In de komende jaren is er dus een grote behoefte aan passende, compacte woningen.

Doordat het woonoppervlak van de huidige woningvoorraad eigenlijk te groot is voor een groot deel van de huishoudens, is ook het verkrijgen van een betaalbare eigen woning een grote uitdaging. Dit is zowel in de huursector als in de koopmarkt het geval. Daarom heeft Emergo passende en compacte woonplattegronden ontwikkeld, met een gebruiksoppervlakte tot 50m2 per appartement. In samenwerking met (binnenhuis)architecten is een slimme indeling ontwikkeld, die alle gewenste woonfuncties combineert binnen deze compacte ruimte, met behoud van maximale privacy.

 

Wonen met een optimale footprint

In de huidige maatschappij is wonen met een minimale footprint op verschillende manieren gewenst. Nederland is een dichtbevolkt land, met beperkte ruimte voor nieuwbouw en hoge grondprijzen. Het is daarom wenselijk om zoveel mogelijk woonruimte te creëren op zo min mogelijk grond. Met een footprint van vierenhalf bij tien meter kunnen ook op kleine locaties veel wooneenheden worden gebouwd.

Daarnaast hebben de appartementen een zeer lage milieu-footprint, doordat ze zoveel mogelijk gebouwd zijn met hout. Daardoor wordt er CO2 opgeslagen in de constructie van de woningen. De woningen zijn compleet modulair, waardoor ze eenvoudig en snel te monteren en eventueel te verplaatsen zijn.. Op deze manier bieden de woningen ook mogelijkheden voor tijdelijke woonruimte, waar permanente kwaliteit (Bouwbesluit) gewenst is.

 

Houten appartementen Premodu

 

Geschikt voor optoppen

Het optoppen van bestaande gebouwen kan een duurzame en kosteneffectieve manier zijn om de stedelijke woondichtheid te vergroten en het tekort aan woonruimte aan te pakken. Door de toepassing van een houten constructie zijn de Premodu-appartementen lichtgewicht, waardoor ze eenvoudig toe te passen zijn op een bestaand gebouw. Daardoor kan binnen korte tijd een aantal woningen worden toegevoegd, zonder dat dit leidt tot meer grondgebruik. In Nederland – en met name de Randstad - zijn er veel gebouwen die potentieel geschikt zijn voor optoppen, vooral in stedelijke gebieden waar de ruimte schaars is en er behoefte is aan extra woonruimte.

 

Meer weten over de Premodu appartementen?

Kijk dan op www.premodu.nl of laat je mailadres hier achter en ontvang als één van de eersten de nieuwe Premodu catalogus voor 2024!

Dit artikel komt uit ons eigen blad Emergo visie. Klik op de link om te lezen.

Nr. 17 - december 2023