30 mei 2016 Leestijd: 2 minuten

Wat is BIM?

Emergo-Prefab-BIM-model

BIM levert Emergo de mogelijkheid om integraal te ontwerpen en bovendien de mogelijkheid om alle ontwerpinformatie optimaal in te zetten bij de productiebesturing, machine-instructie, integratie met de ketenpartners en de logistiek. Maar wat is BIM eigenlijk?

Wat is BIM?

Een bouwwerkinformatiemodel, in het Engels building information model, beter bekend bij de afkorting BIM, is een digitaal model van een bestaande en/of geplande constructie, opgebouwd uit objecten waaraan informatie is gekoppeld. Zo kan naast de geometrie en positie van bijvoorbeeld een wand in een dergelijk model ook informatie worden toegevoegd zoals het te gebruiken bouwmateriaal (metselwerk of gewapend beton), kosten, de afmetingen van een sparing ten behoeve van een raamkozijn en het verloop van leidingwerk. De objectgeoriënteerde informatie kan gekoppeld worden aan meerdere zaken zoals fasering, functies, benodigde constructieve sterkte, specifieke aansluiting op omringende objecten, enzovoort.

bron: wikipedia
 

Innovatief samenwerken

Dankzij de voortschrijdende automatisering en digitalisering is het mogelijk om in 3D tot op de millimeter nauwkeurig te ontwerpen en zo complete gebouwmodules perfect op elkaar af te stemmen en te prefabriceren. Dit betekent niet alleen winst voor het bedrijfsleven, maar zeker ook voor de consumenten. En om hen gaat het. Uiteindelijk zijn zij – als huurder of koper – de echte gebruikers van een huis en zij willen daar plezierig, duurzaam en betaalbaar wonen. 

BIM is een innovatieve manier van samenwerken met alle partners in het bouwproces. Het is een methodiek om een bouwwerk virtueel en integraal te ontwerpen, te bouwen en te onderhouden. Daarbij spreken alle betrokken partners in de keten dezelfde taal, waardoor veel knelpunten en uitdagingen in een vroeg stadium gesignaleerd en opgelost kunnen worden.

Emergo Prefab BIM
Emergo Prefab BIM

 

BIM in combinatie met ERP

BIM en ERP (enterprise resource planning) kunnen de ideale combinatie vormen om bedrijfsprocessen structureel naar een hoger plan te brengen. Als BIM op een volwassen niveau in de ontwerporganisatie wordt geïmplementeerd en een goed ERP-systeem heeft draaien, dan kan er veel geld en tijd bespaard worden. Daarnaast kunnen de foutkansen uit de primaire processen geëlimineerd worden door de ontwerptools en het ERP-systeem goed te laten samenwerken.