20 december 2022 Leestijd: 5 minuten

Onze samenwerking is niet alleen zakelijk leuk, maar ook écht leuk!

Emergo vond in Rensa, de bekende groothandel in verwarming en ventilatie, de ideale samenwerkingspartner voor de doorontwikkeling van het Premodu-concept. Speciaal voor Emergo Visie delen Tobias Borst en Ben Mateman van Emergo en Björn Jansen van Rensa hun ervaringen. “Rensa maakt waar wat ze beloven.”

“De contacten tussen Emergo en Rensa bestonden al voordat ik bij het verhaal werd betrokken,” lacht Björn, business developer bij Rensa. “De gesprekken waren positief, ik schoof aan toen de vraag naar engineering opkwam.” Tobias: “We kenden Rensa al als groothandel. Begin vorig jaar werd Ben en mij in gesprekken duidelijk dat Rensa niet alleen volledig thuis is in de prefab wereld, maar ook de engineering regelt. Die meerwaarde boven alleen groothandel zijn, zorgde ervoor dat het balletje ging rollen.”

Overtuiging

“Wij waren op zoek naar een goede toeleverancier voor onze installatiematerialen. Rensa gaf aan bekend te zijn in onze markt en te geloven in het leveren van prefab samengestelde componenten,” vult Ben aan. “Dus geen losse componenten, maar al voorbewerkte elementen buiten ons proces, zodat het beter zou werken ín het proces. Rensa gaf aan dat te kunnen en was vol overtuiging dat zij wat wij zochten, zouden kunnen bieden.”

 

Rensa.png
Rensa.png

Integratie

Het onderscheid dat Rensa maakt, licht Ben als volgt toe: “Kijk, er zijn meer groothandels die prefab leveren, maar dan is het nog steeds de installateur die de engineering verricht. Daarbij ligt er de uitdaging dat de meeste prefab leveranciers deelcomponenten leveren: een skid, het sanitair, het riool, elk zijn eigen expertise. De integratie van al die componenten ontbreekt.En dat is nu precies wat Rensa ons kan bieden: de integratie van alle prefab componenten, via engineering gekoppeld aan het proces dat erachter zit.

Werk in uitvoering

“Het eerste project – elf woningen in Groesbeek – waarbij de samenwerking tussen Emergo en Rensa vorm krijgt, is nu in uitvoering. Tobias: “Vertaald naar ons prefab woningconcept Premodu, waarbij we alles van te voren uitwerken en prefabriceren, eisen wij een hoger uitwerkingsniveau dan gebruikelijk is voor installateurs. Alle materialen die wij verwerken, worden op onze productiebanen gebruikt. De jongens die daar werken, zijn geen installateurs. Alleen dankzij de conceptmatige aanpak, is deze wijze van engineering tot in detail rendabel. Wij willen elk beugeltje, elk sokje uitgewerkt hebben en gekoppeld aan een fase in het productieproces.”

Digital twin

“Uiteindelijk kun je spreken van de bouw van een digital twin, zoals dat tegenwoordig wordt genoemd,” vertelt Björn. “Je hebt een digitaal model en het realisatiemodel en je wilt bereiken dat die twee volkomen gelijk aan elkaar zijn. En daarbij moet de levering plaatsvinden op het moment dat het nodig is.” Ben vult aan: “Je koppelt dus al het materiaal in een woning aan een tijd en een plek, zodat je geen materiaal hebt liggen dat je nog niet nodig hebt en ook niet hoeft te wachten op materiaal dat je eigenlijk al nodig had.”

Prefab sheets

Björn illustreert de aanpak aan de hand van een 3D-model dat Emergo aanlevert. “Rensa bouwt daar de volledige installatie in. Als alles is gepositioneerd, maken we er prefab sheets van, waardoor we kant en klare samengestelde producten kunnen leveren. Als deze componenten besteld worden is bij Rensa exact bekend wat de specificatie, lengte et cetera moet zijn.” Ben: “De componenten komen netjes gesorteerd per woning op een materiaalkar aan in de fabriek. Deze kar wordt vervolgens op de betreffende plek in het productie proces geplaatst.

Bijkomende voordelen

De aanpak die Emergo en Rensa gezamenlijk gestalte geven, biedt belangrijke voordelen. Zo kan Rensa met haar tekenwerk de logistiek optimaal sturen, zonder over- of onderbesteding van materialen. “Bij ‘gewone’ projecten zetten we alles op hoofdlijnen neer en moet de installateur zelf kijken wat hij nodig heeft aan materiaal om een component samen te stellen en te installeren. Vaak zit daar nog een werkvoorbereider tussen die de uitvoering moet bewaken. Met Emergo stellen we eigenlijk een bouwpakket samen, welk in elkaar gezet moet worden. Je stopt alle informatie die je nodig hebt in de engineering.”

De elf Premodu-woningen in Groesbeek worden rond de jaarwisseling geplaatst. “De engineering van een nieuw prototype is bijna gereed,” vervolgt Tobias. “Met de toepassing van skids en de prefab voorbereiding kunnen we de doorlooptijd in de fabriek serieus verkorten. We ontwikkelen slechts een beperkt aantal woningen, waarbij we niet wijzigen aan de basis principes. Door veel prefab installatiedelen in het productieproces te verwerken kunnen we aanzienlijk meer woningen per jaar kunnen produceren. De complexe onderdelen zijn bij Rensa samengesteld, door gespecialiseerde mensen. De ingebruikstelling van de woning geschiedt door een gecertificeerd installateur zodat de kwaliteit van het eindproduct gewaarborgd blijft.

Emergo hecht aan goed, beter, best. Diezelfde drive zien we ook bij Rensa. Dat werkt heel comfortabel

Industrialisatie

De samenwerking tussen Emergo en Rensa smaakt naar meer. “We zijn dik tevreden,” zegt Ben met een brede glimlach. “We hebben onlangs in breder comité even bij elkaar gezeten en vooruitgeblikt naar een volgend project. Dat pakte heel positief uit.” Björn deelt deze opinie: “We delen dezelfde filosofie met Emergo dat industrialisatie op grotere schaal moet gaan plaatsvinden. De bouw moet van klassiek bouwen naar meer industrialisatie. Die innerlijke drive is bij Rensa aanwezig. De hobbels die daarmee gepaard gaan, ben je bereid samen te nemen. Onze samenwerking is dus niet alleen zakelijk leuk, maar ook écht leuk.”

“Als de handeling te complex is, heb je een probleem op de vloer, dat wil je voorkomen. Onze engineers weten precies wat de assemblagemedewerkers staat te doen. Ze denken al na óf het gemaakt kan worden, hóe het gemaakt kan worden en of het handig gemaakt kan worden. Als het er simpel uitziet, kan het meestal ook simpel gemaakt worden.” De slotvraag aan Ben: wat maakt de samenwerking nu echt zo bijzonder? Hij lacht: “Als Emergo zijn wij altijd ambitieus, niet zomaar tevreden met ‘goed’. We hechten aan goed, beter, best. Diezelfde drive zien we ook bij Rensa. Dat werkt heel comfortabel.”

 

Dit artikel komt uit ons eigen blad Emergo visie. Klik op de link om te lezen.

Nr. 15 - november 2022