8 november 2022 Leestijd: 4 minuten

Een mooi dak - goed voor het klimaat en voor je portemonnee

Navitect II toegepast in Zevenhuizen

Zonnepanelen en zonnecollectoren in de gebouwde omgeving lijken in Nederland inmiddels te zijn ingeburgerd. Door de stevig gevoelde afkeer van windmolens worden tegenwoordig ook veel weilanden volgelegd met zonnepanelen. En door een gunstige salderingsregeling is ook de toepassing op woningen gebruikelijk geworden. Maar is deze inburgering daadwerkelijk geslaagd?

De zonneparken die we langs menig snelweg kunnen bewonderen, roepen de vraag op of dit dé oplossing is als alternatief voor de windmolens aan de horizon. Ook zijn de tetris-figuren aan zonnepanelen boven op onze Hollandse dakpannen niet de meest esthetische oplossing. Waar in vorige decennia een zonnepaneel op het dak nog een uitzondering was, zullen we in de toekomst juist overwegend daken mét zonnepanelen tegenkomen, mede ingegeven door de EPC- en BENG-maatregelen.

Zonneparken langs de snelweg
Zonneparken langs de snelweg

Esthetische integratie

Zoals voor veel producten die de beginfase hebben doorstaan, is er nog veel behoefte aan innovatie en optimalisatie, onder meer op het gebied van esthetische integratie in de gebouwschil, brandveiligheid en duurzame kwaliteit. Als je kijkt naar de complete woningschil, is het dak de meest geschikte plek om zonne-energie te oogsten. Dit laat zich eenvoudig verklaren door de oriëntatie ten opzichte van de zon, de goede bereikbaarheid, efficiënte diefstalbeveiliging en doordat een zonnepaneel op het dak vaak fraaier is dan een zwart paneel aan de gevel.

De keuze voor het dak is dan al snel gemaakt. Er is echter een uitdaging: óf de E-installateur moet het dak opklimmen óf de dakenleverancier moet zonnepanelen monteren. Tot nu toe gebeurt met name het eerste: na het aanbrengen van daken en dakpannen worden zonnepanelen aangebracht. Hierbij is er helaas vaak weinig aandacht voor de esthetische integratie van de panelen in het dak, en voor de aansluiting van de panelen op andere gebouwonderdelen.

Reductie van brandrisico’s

Emergo past in haar PV-systemen altijd connectoren en deelproducten van dezelfde fabrikant toe, waardoor eventuele verschillen tussen fabricaten worden uitgesloten. We verzorgen zowel de onderconstructie als het PV-systeem, waardoor het volledige proces goed wordt bewaakt. Dit beperkt de brandrisico’s aanzienlijk. Uit onderzoek van TNO in 2019 bleek dat brandincidenten met PV-systemen vooral ontstaan als er verschillende connectoren worden toegepast. Dit wordt in de PV-systemen van Emergo uitgesloten.

Ter vergelijking: van circa 6.500 woningbranden per jaar (CBS, 2018) hadden 23 incidenten (TNO, 2019) te maken met PV-systemen. Dit geeft het beperkte brandrisico voor PV-systemen duidelijk weer. Door de extra maatregelen die Emergo treft, is dit risico tot een minimum beperkt.

Niemand zou het accepteren om een Tesla te kopen waarbij het accupakket op de imperiaal moet worden gemonteerd

Ontwikkeling met specialisten

Hoewel vormgevers en architecten hun best doen om iets fraais te ontwerpen, accepteren we al meer dan tien jaar dat een deel van de elegantie verloren gaat door losse PV-panelen op het dak. Het is bijna stuitend dat dit gebeurt bij nieuwbouwwoningen die voor meer dan 500.000 euro worden verkocht. Niemand zou het accepteren om een Tesla te kopen waarbij het accupakket op de imperiaal moet worden gemonteerd. Emergo zag grote kansen om verdere stappen te zetten, met name op het gebied van integratie in het dak en de uitstraling van de zonnepanelen als onderdeel van de gebouwschil.

Grote stappen

In 2016 startten we daarom met de ontwikkeling van een nieuwe generatie energiedak: Navitect II. Een eenvoudig te monteren energiedak dat er niet alleen fraai uitziet, maar ook een schappelijk prijskaartje draagt voor de woningeigenaar. In samenwerking met (kennis)partners en specialisten op het gebied van zonnepaneeltechnologie heeft Emergo in de opvolgende jaren gewerkt aan de ontwikkeling en realisatie van Navitect II.

Navitect II toegepast in een portretconfiguratie
Navitect II toegepast in een portretconfiguratie
Er zijn grote stappen gezet om de panelen op een fraaie wijze op elkaar te laten aansluiten, waarbij de panelen zelf de waterkerende laag vormen. Ook zijn er slimme aansluitingen voor de integratie van dakramen ontwikkeld. Doordat Emergo als dakenleverancier het energiedak beschouwt als één systeem (een geheel van dak én energiecollectie), is ook het systeem als geheel beproefd op constructieve, waterbestendige en brandbestendige eigenschappen.

Kwaliteitsborging

Het Navitect-systeem is uitvoerig getest door Kiwa BDA Testing conform de eisen uit de NEN 7250:2014, de norm voor bouwkundige aspecten van de integratie van zonne-energiesystemen in daken en gevels. Met succes zijn tests uitgevoerd op het gebied van waterdichtheid, windweerstand en vliegvuurbestendigheid. Het geheel van de onderconstructie, het bevestigingssysteem en de PV-panelen is duurzaam getest. Het verlijmen van het bevestigingssysteem op de panelen gebeurt bij Emergo in de eigen fabriek. Een groot voordeel hiervan is dat de kwaliteit hiervan zorgvuldig kan worden gemonitord. Voor het waarborgen van een continue kwaliteit heeft Emergo een robotstraat laten ontwikkelen, waarbij het verlijmen van het bevestigingssysteem op een nóg hoger kwaliteitsniveau kan gebeuren. Hierbij worden ook de nodige kwaliteitschecks en omgevingsparameters als luchtvochtigheid en temperatuur geregistreerd.

Navitect II past mooi in het straatbeeld
Navitect II past mooi in het straatbeeld

Dit artikel komt uit ons eigen blad Emergo visie. Klik op de link om te lezen.

Nr. 14 - juni 2022